สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 081-6120400
บริษัท กัญญรัตน์ บิวตี้ ซัพพลาย จำกัด
120/112 ซ.วชิรธรรมสาธิต 12 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 02-7479702 แฟกซ์ : 02-7476555 E-mail : chitchai03@yahoo.com